Phân tích truyền thuyết thánh gióng

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.. 2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2 MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.. 3 2.1. Mục đích. 3 2.2 Nhiệm vụ. 3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.. 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 3 PHẦN NỘI DUNG.. 4 TÓM TẮT TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN THÁNH GIÓNG.. 4 PHÂN TÍCH TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN THÁNH GIÓNG.. 4 2.1. Chủ đề và kết cấu của truyền thuyết 4 2.2.…

Phân tích truyện cổ tích tấm cám

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.. 2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2 MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.. 3 2.1. Mục đích. 3 2.2 Nhiệm vụ. 3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.. 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 3 PHẦN NỘI DUNG.. 4 TÓM TẮT TRUYỆN CỔ TÍCH TẤM CÁM.. 4 PHÂN TÍCH TRUYỆN CỔ TÍCH TẤM CÁM.. 5 2.1. Bô cục của truyện Tấm Cám.. 5 2.2. Mô típ của truyện…

Cần thuê người viết luận văn thạc sĩ văn học

Tôi cần thuê viết luận văn thạc sĩ văn học cho chương trình thạc sĩ sư phạm văn của trường đại học sư phạm Hà Nội, đang đang gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình viết bài, tôi hiện đang công tác tại một trường cấp 3 thuộc thành phố Hà Nội, tôi rất bận dộn với công việc vì tôi cũng mới kết hôn, gia đình tôi lại…

Giải pháp thúc đầy hành vi mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm áo sơ mi Owen tại Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất các hàng hoá thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Khi khách hàng muốn thoả mãn bất kỳ một hàng hoá gì ví dụ như quần áo, họ có nhiều chủng loại và nhiều thương hiệu để chọn lựa. Sự đa dạng này làm cho tăng thêm nhu cầu của…

Những yếu tố tác động đến thực trạng bỏ học của học sinh Trung Học Phổ Thông ở Tỉnh Bạc Liêu

1. Lý do chọn đề tài Từ lâu giáo dục đã chứng minh được vai trò lịch sử của mình trong lịch sử . Trình độ phát triển của nền giáo dục cũng là tiêu chuẩn đo lường trình độ phát triển kinh tế- xã hội và mang đậm ý nghĩa nhân văn. Đặc biệt trong các thập niên phát triển cuối cùng của thế kỷ 20, các chuyên gia…