Đánh giá chất lượng một bài luận văn thạc sĩ tốt.

Like để cảm ơn người viết

Để đánh giá chất lượng chung của một bài luận văn thạc sĩ người chấm bài có thể dựa vào nhiều yếu tố khác nhau để đánh giá.

Về đề tài: một đề tài luận văn thạc sĩ được đánh giá tốt là một bài được xem là đề tài mới sáng tạo có tính áp dụng cao trong thực tế. Nhóm chúng tôi đã viết rất nhiều đề tài dựa vào những luận văn của nước ngoài, những bài luận đó thường viết theo phương pháp định lượng, có tính chất thực tiễn cao với những nghiên cứu chính xác.

Về nguồn tài liệu tham khảo. Những đề tài thạc sĩ muốn đạt chất lượng tốt thì cần phải có đầy đủ tài liệu tham khảo cần thiết, với nguồn tài liệu chính xác, đưa ra dẫn chứng đúng thì bài viết trở nên chặt chẽ được người chấm đánh giá cao và quan trọng là không bị bắt bẻ nhiều. Đối với những đề tài được viết theo chuẩn nước ngoài thường phần tài liệu tham khảo rất quan trọng. Mọi mô hình, nghiên cứu đưa ra đều phải có dẫn chứng đúng và được kiểm định chính xác.

Về cách trình bày bài viết: nói chung một bài luận văn thạc sĩ mà viết tốt trong khi đó cách trình bày không chuẩn, mọi thứ lệch lạc thì đánh giá không được cao, chúng ta cần trình bày đúng với format của nhà trường đã đưa ra.

Cuối cùng là tổng quan của bài viết: Để đánh giá tổng quan về bài viết người hướng dẫn còn dựa vào thái độ tích cực của người thực hiện đề tài, qua những lần nộp đề cương sợ bộ, đề cương chi tiết và những lần chỉnh sửa bài đến khi hoàn thiện cần phải sửa theo đúng comment và đúng deadline của người hướng dẫn yêu cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *