GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU PHẦN MỀM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO

Like để cảm ơn người viết

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ 4
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ 4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU PHẦN MỀM CỦA CÔNG TY 10
1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Hosco 10
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Hosco 10
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Hosco 13
1.1.3. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Hosco. 14
1.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Hosco 14
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco 16
1.2.1. Nhân tố chủ quan 16
1.2.1.1. Khả năng tài chính của công ty 16
1.2.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 16
1.2.1.3. Nguồn nhân lực của công ty 18
1.2.1.4. Trình độ quản lý của công ty 19
1.2.2. Nhân tố khách quan 20
1.2.2.1. Cơ chế chính sách của Nhà nước 20
1.2.2.2. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 22
1.2.2.3. Đặc điểm thị trường nước ngoài đối với phần mềm 25
1.2.2.4. Mức độ cạnh tranh trên thị trường nước ngoài 27
1.2.2.5. Tỷ giá hối đoái 28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU PHẦN MỀM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO 30
2.1. Kết quả xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco giai đoạn 2010 – 2014 30
2.1.1. Kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco giai đoạn 2010 – 2014 30
2.1.2. Những thị trường xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco. 31
2.1.3. Hình thức xuất khẩu phần mềm của Công ty cổ phần Hosco 33
2.2. Các biện pháp mà Công ty cổ phần Hosco đã sử dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty cổ phần Hosco từ 2010 – 2014 35
2.2.1 Nhóm biện pháp liên quan đến tối ưu hóa sản phẩm cung ứng ra thị trường 35
2.2.2 Nhóm biện pháp liên quan đến việc nâng cao năng lực của nhân viên 36
2.2.3 Nhóm biện pháp liên quan đến thị trường 37
2.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty cổ phần Hosco 38
2.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế tổng hợp 39
2.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 42
2.4 Đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty cổ phần Hosco 45
2.4.1 Ưu điểm trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty cổ phần Hosco giai đoạn 2010 – 2014 45
2.4.2 Mặt tồn tồn trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khấu phần mềm của Công ty cổ phần Hosco giai đoạn 2010 – 2014 47
2.4.3 Nguyên nhân của những mặt tồn tại 49
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU PHẦN MỀM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO 52
3.1. Chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Hosco trong thời gian tới 52
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty cổ phần Hosco 55
3.2.1 Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ 55
3.2.2 Thay đổi phương thức tiếp thị truyền thống để khuyếch trương năng lực sản xuất và sản phẩm của doanh nghiệp: hợp tác kinh doanh cùng có lợi 56
3.2.3 Đầu tư và hỗ trợ kinh phí đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên Đào tạo nâng cao trình độ Anh ngữ của nhân viên 57
3.2.4 Đẩy mạnh chiến lược tiếp thị qua Internet 57
3.2.5 Chuẩn bị nguồn nhân lực 58
3.2.6 Tập trung đầu tư sản xuất tại các khu công nghệ phần mềm 59
3.2.7 Đa dạng hoá kiểu phần mềm 60
3.2.8 Đẩy mạnh hiệu quả công tác trước bán hàng 61
3.2.9 Đẩy mạnh hiệu quả công tác bán hàng 62
3.2.10 Đẩy mạnh hiệu quả công tác sau bán hàng 63
KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ

1 Kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco giai đoạn 2010 – 2014
2 Doanh số và kim ngạch xuất khẩu phần mềm công ty Hosco năm 2010 – 2014
3 Bảng bằng cấp nhân viên công ty
4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 4 NĂM (2010- 2014)
5 CÁC NHÂN TỐ HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN
6 Vi phạm bản quyền của Việt Nam so với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và toàn thế giới
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ

1 Cơ cấu tổ chức công ty
2 Biểu đồ tăng trưởng doanh thu công ty Cổ phần Hosco giai đoạn 2010-2014

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1 CNTT: Công nghệ thông tin
2 DN: doanh nghiệp
3 XK: xuất khẩu
4 CNPM: công nghiệp phần mềm
5 TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
6 GTGT: Giá trị gia tăng
7 TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
8 DNPM: doanh nghiệp phần mềm
9 GCPM: gia công phần mềm
10 SXKD: sản xuất kinh doanh
11 VCĐ: vốn cố định
12 NSLĐ: năng suất lao động
13 CA-TBD: Châu Á, Thái Bình Dương

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Những thập kỷ cuối của thế kỷ XX được đánh dấu bằng sự bùng nổ và xâm nhập của công nghệ thông tin và mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.Các thành quả của cuộc cách mạng công nghệ thông tin và quá trình toàn cầu hóa diễn ra trên quy mô toàn cầu đang đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên của nền văn minh mới, nền văn minh trí tuệ.Xu hướng này vẫn đang và sẽ tiếp tục phát triển. Hiện nay, công nghệ thông tin và công nghệ phần mềm đang phát triển như vũ bão trên toàn thế giới, nó đã trở thành một trong những ngành công nghiệp quan trọng đóng góp một tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm quốc dân của nhiều quốc gia trên thế giới. Công nghiệp phần mềm xuất khẩu đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn làm thay đổi bộ mặt và vị thế của nhiều nước đang phát triển, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó.
Thời gian qua, mặc dù nền kinh tế chung khó khăn nhưng lĩnh vực xuất khẩu phần mềm vẫn phát triển, đạt mức tăng trưởng cao với nhiều tín hiệu khả quan. Nhiều DN Việt Nam đã đáp ứng được những dự án có độ phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao hơn trước rất nhiều. Theo Hiệp hội Các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (Vinasa), từ năm 2013, ngành phần mềm Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ đứng vị trí thứ hai tại thị trường Nhật Bản, đứng trong top 10 nước XK khẩu phần mềm trên thế giới. Những nỗ lực này của các DN phần mềm Việt Nam đã được thế giới ghi nhận. Tuy nhiên, nghịch lý là doanh thu từ gia công phần mềm của VN rất nhỏ. So thứ hạng “ngôi sao” của Việt Nam trong lĩnh vực gia công phần mềm toàn cầu với doanh thu thực tế đặt ra câu hỏi phải chăng các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam và toàn ngành phần mềm nói chung không biết tận dụng thế mạnh của mình để kiếm tiền hay là các nghiên cứu quốc tế trên đã “tô hồng” tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực này?
Công ty cổ phần Hosco là một doanh nghiệp đã kinh doanh lâu dài trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm đồng thời cũng đang đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Mặc dù kinh doanh xuất khẩu hàng năm đều có lãi, song lợi nhuận của hoạt động này còn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như số đồng vốn mà công ty bỏ ra, mức lợi nhuận xuất khẩu hàng năm cũng không ổn định, tuy đã có những biện pháp đưa ra để nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm nhưng nhìn chung các biện pháp này vẫn chưa đầy đủ và đồng bộ. Xuất phát từ thực tế này, tác giả lưạ chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm tại Công ty cổ phần Hosco” làm chuyên đề cuối khóa của mình.
2. Mục đíchvà nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, chuyên đề sẽ giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu sau:
– Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco giai đoạn 2010 – 2014
– Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco giai đoạn 2010 – 2014
– Đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco đến năm 2020.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco.
Phạm vi nghiên cứu:
– Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần Hosco.
– Phạm vi thời gian: nghiên cứu thực trạng hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco giai đoạn 2010 – 2014 và đề xuất giải pháp đến năm 2020.
4. Kết cấu đề tài
Ngoài Danh mục bảng, hình vẽ, Danh mục từ viết tắt, Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm 3 chương như sau:
Chương 1: Khái quát về Công ty Cổ phần Hosco và các nhân tốt ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của công ty.
Chương 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Hosco.

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU PHẦN MỀM CỦA CÔNG TY
1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Hosco
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Hosco
Công ty Phần mềm HOSCO VIỆT NAM là thành viên của HOSCO GROUP, được thành lập tháng 06 năm 2001, là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ và giải pháp CNTT trên toàn quốc và dịch vụ gia công phần mềm (ITO/BPO).
Bắt đầu từ năm 2010, công ty cổ phần Hosco được thành lập chỉ với 2 thành viên. Nhưng đã có những bước đi sáng tạo và tìm ra sự khác biệt so với các phần mềm đi trước.
Năm 2010
– Bắt tay nghiên cứu bài toán quản lý quan hệ khách hàng trong nghành bất động sản: sản phẩm phần mềm quản lý quan hệ khách hàng. Đồng thời triển khai tại môt số Công ty bất động sản như: hệ thống 5 sàn bất động sản CEN Group, sàn bất động sản Việt Tín, sàn giao dịch bất động sản dầu khí PVV, Công ty Cổ phần đầu tư và Quản lý Bất động sản Hà Nội…
-Nghiên cứu bài toán cổng thông tin điện tử để triển khai cho sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn.
-Nghiên cứu bài toán phát triển phần mềm nhân sự tiền lương cho nhà máy lọc dầu Dung Quất, tích hợp với hệ thống ERP của tập đoàn Technip Consotium-Pháp.
Năm 2011
-Triển khai phần mềm quản lý nhân sự tại tập đoàn Tuệ Linh.
-Triển khai phần mềm quản lý nhân sự tại công ty thép Việt Úc.
-Tư vấn và triển khai giải pháp quản lý mô hình doanh nghiệp tổng thể ERP cho công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Euro Vinamex (Kéo dài trong vòng 9 tháng).
-Triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử cho tất cả 20 trường tiểu học ở quận Tây Hồ và phần mềm quản lý điểm tín chỉ cho viện đại học Mở Hà Nội.
-Triển khai cổng thông tin giáo dục điện tử cho phòng Giáo Dục quận Tây Hồ.
-Tư vấn và triển khai giải pháp phần mềm quản lý nhân sự tiền lương cho các tổng công ty: Kinh Đô New Land, Thép Việt Úc, dược phẩm Tuệ Linh…
-Triển khai ứng dụng sổ liện lạc điện tử cho khu vực tỉnh Hải Dương, Hà Tĩnh.
-Tư vấn và triển khai giải pháp phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng cho công ty kiểm toán quốc tế Unistar Audit, Công ty dược phẩm Tuệ Linh,Công ty thiết bị y tế MEDIC.
-Triển khai giải pháp quản lý bán hàng cho các doanh nghiệp thương mại dịch vụ và các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ.
Năm 2012
-Tư vấn và triển khai giải pháp quản lý cáp treo Chùa Hương cho ban quản lý di tích chùa Hương.
-Triển khai phần mềm quản lý nhân sự tại VOV giao thông.
-Triển khai phần mềm quản lý nhân sự tại TNHH điện tử Tachibana.
-Triển khai phần mềm quản lý nhân sự tại công ty TNHH PHI.
-Triển khai phần mềm quản lý nhân sự tại Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học.
-Tư vấn và triển khai hệ thống SEO với công ty viễn thông quân đội VIETTEl cho website daily info.
-Triển khai phần mềm quản lý nhà hàng Hà Nội Art Hotel.
-Triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử cho khu vực Lào Cai, Yên Bái.
-Triển khai phần mềm bán hàng cho các doanh nghiệp thương mại dịch vụ và các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ.
Năm 2013
-Triển khai hệ thống phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng phân phối mỹ phẩm Công ty TNHH E.VE VINA.
– Triển khai phần mềm văn phòng điện tử tại Công ty TNHH Tuệ Linh.
-Triển khai phần mềm quản lý bán hàng cho hệ thống cửa hàng Công ty Cổ phần sách Alpha (BIZSPACE).
-Triển khai phần mềm quản lý nhân sự cho Đài Phát Thanh Truyển Hình Tỉnh Hải Dương.
-Triển khai phần mềm quản lý nhân sự cho Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân Đà Lạt.
– Triển khai hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cho Công ty TNHH Quảng Thái (LANG FARM).
-Triển khai hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng tranh thêu cho Candy Mart.
-Triển khai hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng tại Công ty cổ phần Tâm Mỹ.
-Vinh dự nhận giải Sao Khuê 2013.
Năm2014
-Triển khai hệ thống phần mềm bán hàng cho Công ty Cổ phần sách Alpha (BIZSPACE).
-Triển khai hệ thống ERP cho Công ty TNHH E.VE VINA.
-Triển khai phần mềm quản lý nhân sự cho Công ty TNHH Xây dựng Xuất Nhập Khẩu Hà Lâm.
-Triển khai phần mềm quản lý bán hàng cho hệ thống phân phối tranh thêu chữ thập Candy Shop.
-Nhận được giải thưởng danh giá Sao Khuê 2014 và là đơn vị duy nhất được đánh giá 4 sao.
Bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng, đến nay trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, công ty Cổ phần Hosco đã triển khai hàng trăm dự án CNTT cho các cơ quan đơn vị của Nhà nước, cung cấp sản phẩm cho hàng ngàn khách hàng doanh nghiệp. Hosco khẳng định là một công ty chuyên nghiệp và luôn được khách hàng tín nhiệm.Hiện nay, Hosco Việt Nam là một trong những công ty cung cấp dịch vụ & giải pháp có uy tín tại thị trường Việt Nam, Nhật Bản và Singapore.
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Hosco
a) Chức năng:
Công ty Cổ phần Hosco có các chức năng chính:
• Sản xuất và kinh doanh phần mềm; nhập khẩu máy tính, thiết bị điện tử, tự động hóa.
• Thiết kế lắp đặt mạng.
• Tích hợp hệ thống, tư vấn các giải pháp, triển khai các dự án ERP như SAP, Microsoft Dynamics, Oracle.
• Thực hiện các dịch vụ liên quan tới CNTT.
b) Nhiệm vụ:
• Thực hiện kinh doanh, xây dựng tổ chức bộ máy kinh doanh
+ Tiếp thị, giới thiệu, kinh doanh, giao dịch các sản phẩm phần mềm của công ty.
+ Tiếp thị, giới thiệu, kinh doanh, giao dịch các sản phẩm phần mềm, phần cứng của đối tác.
• Thực hiện các dịch vụ:
+ Tư vấn xây dựng hệ thống công nghệ thông tin.
+ Tư vấn giải pháp công nghệ
1.1.3. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Hosco.
• Xuất nhập khẩu: các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông, thiết bị điện tử, tự động hóa, máy và thiết bị văn phòng.
• Tư vấn lắp đặt và tích hợp: hệ thống mạng, trung tâm tích hợp dữ liệu, các giải pháp bảo mật, các hệ thống truyền nhận dữ liệu, trao đổi thông tin và các giải pháp ứng dụng khác về CNTT
• Tư vấn, lắp đặt bảo trì: hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống trang âm hội nghị và các giải pháp truyền thông phục vụ phòng họp, hội thảo, giáo dục, đào tạo
• Lắp đặt các hệ thống kiểm soát ra vào: cửa điện, camera lưu động và cố định. Các loại thiết bị chấm công, các hệ thống sử dụng công nghệ nhận dạng bằng sinh trắc học, thẻ từ, mã vạch…
• Cung cấp lắp đặt các thiết bị thí nghiệm: sử dụng cho đào tạo và nghiên cứu
• Phân phối: các loại máy in, máy quét, máy photo khổ lớn phục vụ cho các ngành công nghiệp, kiến trúc xây dựng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *