Gợi ý chọn các đề tài tốt nghiệp MBA

Like để cảm ơn người viết

Để tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh các bạn nên chọn một số đề tài phù hợp với khả năng, thời gian để bạn nghiên cứu không nên chọn những đề tài quá khó sẽ rất vướng mắc trong quá trình tìm tài liệu cũng như bảo vệ.

de-tai-luan-van-MBA
Gợi ý chọn đề tài tốt nghiệp MBA
 1. Một số đề tài phổ biến cho chương trình thạc sĩ trong nước như:
 2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ sản phẩm…
 3. Hoàn thiện chiến lược cạnh tranh sản phẩm…của doanh nghiệp.
 4. Quản lý và kinh doanh…. trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 5. Một số giải pháp phát triển dịch vụ..
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh…
 7. Quản trị nhân lcự tại công ty…
 8. Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại công ty…
 9. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh…
 10. Hoàn thiện chiến lược marketing đối với dòng sản phẩm…
 11. Hoàn thiện công tác tuyển dụng và biên chế nhân lực của doanh nghiệp…
 12. Xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp….
 13. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của doanh nhgiệp
 14. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại doanh nghiệp…
 15. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty…
 16. Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn…
 17. Xây dựng chiến lược Marketing của doanh nghiệp.
 18. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn.
 19. Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp.
 20. Mốt số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 21. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp…
 22. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
 23. Hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn…

Trên đây là một số đề tài bạn có thể tham khảo để viết. Chúc các bạn thành công

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *