Ngành giấy việt nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

Mc lc

Li nói đu…………………………………………………………………………………………….        4

Chương I: Thực trạng sản xuất kinh doanh của ngành giấy khu vực      châu á………………………………………………………………………………………………………    6

I. Vai trò của ngành giấy trong nền kinh tế thị trường ………………………………..  6

II. Thực trạng sản xuất kinh doanh của ngành giấy các nước trong

    khu vực châu á…………………………………………………………………………………. 10

1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ mặt hàng giấy…………………………………… 10

2. Tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng giấy ……………………………………….. 17

2.1. Thị trường bột giấy………………………………………………………………. 17

2.2. Thị trường giấy loại…………………………………………………………….   19

2.3. Thị trường giấy thành phẩm………………………………………………….. 20

III. Dự báo nhu cầu của thế giới và  khu vực đối với mặt hàng giấy

    trong thời gian tới……………………………………………………………………………… 21

1. Thị trường giấy……………………………………………………………………………. 21

2. Thị trường bột giấy ……………………………………………………………………… 24

Chương II: Thực trạng sản xuất kinh doanh của ngành giấy

 Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực……………………….            26

I. Vài nét khái quát về lịch sử phát triển của ngành giấy Việt Nam………………   26

1. Nghề làm giấy cổ truyền và những tiền đề để phát triển ngành giấy ở

   Việt Nam…………………………………………………………………………………….. 26

2. Vài nét về công nghiệp giấy nước ta……………………………………………….. 30

II. Tình hình sản xuất kinh doanh của ngành giấy Việt Nam trong
   những năm gần đây…………………………………………………………………………… 33

1. Tình hình sản xuất các mặt hàng giấy của Việt Nam ………………………… 33

2. Tình hình tiêu thụ các mặt hàng giấy của Việt Nam…………………………… 38

2.1.Tình hình tiêu thụ trong nước……………………………………………….. 38

2.2. Tình hình xuất khẩu ra nước ngoài……………………………………….. 40

3. Tình hình nhập khẩu các mặt hàng giấy từ nước ngoài……………………… 41

3.1. Thị trường nhập khẩu…………………………………………………………. 41

3.2. Kim ngạch nhập khẩu………………………………………………………… 42

III. Những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của

    ngành giấy Việt Nam…………………………………………………………………………. 44

1. Khó khăn……………………………………………………………………………………. 44

1.1. Còn quá nhiều bất cập trong việc cung cấp nguyên liệu cho

        ngành giấy………………………………………………………………………… 44

1.2. Công nghệ lạc hậu……………………………………………………………… 48

1.3. Trình độ quản lý yếu kém……………………………………………………. 49

1.4. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm thấp……………………………….. 50

1.5. Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư phức tạp và kéo dài………………. 53

1.6. Quá trình cổ phần hoá diễn ra chậm chạp………………………………. 54

2. Thuận lợi …………………………………………………………………………………… 55

2.1. Nhu cầu của thị trường nội địa đối với mặt hàng giấy tương đối lớn        55

2.2. Vùng nguyên liệu trong nước rất rộng lớn……………………………… 56

2.3. Đây là ngành được Nhà nước quan tâm đầu tư……………………….. 59

Chương III: Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của

ngành giấy Việt Nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực…………………………………………………………………………………………………….  61

I. Các cơ hội và thách thức đối với ngành giấy Việt Nam trong điều kiện

  hội nhập kinh tế khu vực ……………………………………………………………………. 61

1. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực của Việt Nam……………………………. 61

2. Các cơ hội…………………………………………………………………………………… 64

3. Các thách thức…………………………………………………………………………….. 66

II. Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam…….. 67

1. Về phía Nhà nước……………………………………………………………………….. 67

1.1. Xây dựng phương án chủ động về nguyên liệu cho ngành giấy…. 67

1.2. Xúc tiến việc triển khai các dự án đầu tư cho ngành giấy…………. 74

1.3. Định hướng lại chiến lược sản phẩm và chiến lược thị trường….. 75

1.4. Thúc đẩy quá trình cổ phần hoá ngành giấy……………………………. 77

2. Về phía doanh nghiệp………………………………………………………………….. 78

2.1. Nâng cao trình độ công nghệ………………………………………………… 78

2.2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm…………………………. 83

2.3. Nâng cao trình độ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh……….. 85

2.4. Tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại……………………… 86

kết lun ………………………………………………………………………………………………. 88

tài liu tham kho……………………………………………………………………………90

li nói đu

Trước khi giấy viết ra đời, ngay từ thời cổ con người đã biết viết, biết vẽ trên nhiều chất liệu khác nhau như đá, mai rùa, xương thú vật, đất sét, đất nung, thẻ tre, nứa, trúc, lá cọ, lụa, đồng, … Từ xa xưa, ở nước ta, cả người Kinh lẫn người Thái, Mường, Tày, Nùng, Chăm, Khơmer,… đều đã biết viết vẽ trên một số chất liệu như vậy.

Ngày nay, người ta đã khẳng định một người Trung Quốc tên là Thái Luân sống vào đầu thời Hán chính là người đầu tiên phát minh ra giấy. Ông được người Trung Quốc tôn làm ông Tổ của nghề làm giấy. Giấy viết ra đời thực sự đánh dấu một bước phát triển cao của khoa học – kỹ thuật và đưa loài người bước vào kỷ nguyên văn minh. Giấy là loại sản phẩm đặc biệt, phục vụ rộng rãi các lĩnh vực từ văn hoá, giáo dục, sản xuất công nông nghiệp đến những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của con người. Chính vì thế, đã có lúc người ta đánh giá trình độ văn minh của một quốc gia qua lượng tiêu thụ giấy bình quân đầu người của nước đó. Ngành giấy, vì thế, đã trở thành một ngành được xã hội dành cho nhiều ưu đãi. Ngành giấy Việt Nam cũng vậy, cũng được Nhà nước dành cho rất nhiều ưu đãi và đã có một lịch sử phát triển tương đối lâu dài.

Xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đang là một xu thế diễn ra hết sức mạnh mẽ trên thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực đang diễn ra từng ngày, từng giờ ở Việt Nam. Đứng trước xu thế đó, ngành giấy – một ngành được coi là “đứa con cưng” của công nghiệp Việt Nam – sẽ làm gì để khắc phục những khó khăn, thách thức do quá trình hội nhập đặt ra, làm gì để tận dụng những cơ hội mà hội nhập đem lại và làm gì để biến những thách thức thành cơ hội cho chính mình? Câu hỏi đó chính là lý do thúc đẩy tôi tìm hiểu sâu hơn về ngành giấy Việt Nam để có thể đóng góp một số giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại của ngành giấy, đưa ngành giấy bắt kịp với xu thế hội nhập kinh tế khu vực của cả nước hiện nay.

Tôi đã chọn đề tài: “Ngành giy Vit Nam trước nhng thách thc hi nhp kinh tế khu vc châu á” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Luận văn bao gồm các phần sau:

¨     Chương I:  Thực trạng sản xuất kinh doanh của ngành giấy khu vực châu á

¨     Chương II: Thực trạng sản xuất kinh doanh của ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực

¨     Chương III: Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực

Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thạc sĩ Phạm Thu Hương, xin cảm ơn Khoa Kinh tế ngoại thương đã tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình

                                                                           Hà Ni ngày 7/12/2003

                                                                                      Sinh viên

                                                                             Bùi Thị Quỳnh Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *