Những yếu tố tác động đến thực trạng bỏ học của học sinh Trung Học Phổ Thông ở Tỉnh Bạc Liêu

1. Lý do chọn đề tài Từ lâu giáo dục đã chứng minh được vai trò lịch sử của mình trong lịch sử . Trình độ phát triển của nền giáo dục cũng là tiêu chuẩn đo lường trình độ phát triển kinh tế- xã hội và mang đậm ý nghĩa nhân văn. Đặc biệt trong các thập niên phát triển cuối cùng của thế kỷ 20, các chuyên gia…